יומן המשפחה בארכיון אגודת "כולל שומרי החומות"

 


בניין המשרדים של כולל שומרי החומות הנמצא בחצר בתי אונגרן שבשכונת מאה שערים בירושלים.  

 
   
ç לבני הדור הראשון
ç לבני הדור השני
ç לבני הדור השלישי
ç לבני הדור הרביעי
ç לבני הדור החמישי
ç לבני הדור השישי
ç לבני הדור השביעי
ç לבני הדור השמיני
ç ליומן המשפחה 1898 - 1948
ç למקום קבורתם של המייסדים
   

 

 

 

יומן המשפחה

בכספת שמורה היטב בקומה שלישית של בניין משופץ בשכונת מאה שערים, נמצא יומן של משפחתנו אשר נוהל במשך 50 ! שנה (1898 - 1948) בקפדנות רבה. היומן נועד לרישום נקודות זכאות לכספי חלוקה של משפחת שטרן. היות והתמיכה הכספית שקיבלה המשפחה הייתה תלויה במספר בני המשפחה ובגילם, יש ביומן פרוט תאריכים חשובים בחיי המשפחה במשך 50 שנה. פרוט זה כולל תאריכי לידה, תאריכי חתונה פטירה ועוד. בעמוד זה תוכלו לראות את היומן החשוב במלואו.

 

מפעל החלוקה

האבות המייסדים של המשפחה שלנו עלו לארץ ישראל במאה ה- 18 מהממלכה האוסטרו-הונגרית באירופה. הייתה זאת בעיקר עליה אידיאולוגית המבוססת על ההכרה בקשר שבין עם ישראל לארצו, ובאמונה בגאולת ישראל. אמונת הגאולה הייתה הכוח המניע הקיומי של היהודים בכל העולם, והעלייה לארץ ישראל התאימה לאמונה זו. ההתנחלות והישיבה בארץ ישראל היו תמיד קשים מאוד בגלל המצב הביטחוני והמחסור הכלכלי. לכן, הגורם הבסיסי לעלייה והתנחלות לא היה הרצון למצוא בארץ חיים עשירים ונוחים אלא, בעיקר למלא אחר צו האמונה. 
חלק מבני משפחתנו עסקו לפרנסתם בעבודות שונות כגון חייטות וצורפות. חלקם למדו תורה בישיבות ולפרנסתם נזקקו לתמיכה כלכלית. אגודת כולל שומרי החומות הוקמה בירושלים כדי לתמוך בבני הקהילה ההונגרית במציאת פתרונות דיור ועזרה כספית לצורך מחיה. איסוף וחלוקת כסף לבני הקהילה נקרא מפעל החלוקה, והוא בוצע דרך קופת הצדקה של האגודה (קופת רבי מאיר בעל הנס). הכסף למפעל החלוקה נתרם על ידי תורמים יהודים בגולה. לתרומות אלה הייתה חשיבות כפולה: איסוף הכסף היה חשוב לגיבוש חיי הקהילה היהודית בגולה והיה חיוני להחזקת הישוב היהודי בארץ ישראל.
על היתרונות והחסרונות של מפעל החלוקה במאה ה- 19 נכתבו עבודות רבות ואציין כאן רק את עבודתו של מאיר מנחם רוטשילד "החלוקה", הוצאת ראובן מס, ירושלים 1969.

שיטת החלוקה

מתוך היומן למדנו מספר פרטים חשובים. א. שיטת חלוקת הכסף. ב. תאריכים ואירועים חשובים בחיי ההורים והילדים. שיטת החלוקה כפי שבאה לביטוי ביומן המשפחה, מבוססת על הענקת נקודות זכאות לכל אדם החבר בכולל שומרי החומות. תשלום כספי החלוקה – באידיש אומרים חליקע – התבצע בפועל אחת לשנה כאשר כל נקודת זכאות הייתה שווה כמה גרושים. ערכה של נקודת זכאות השתנה בכל שנה בהתאם למצבה הכספי של הקופה.
נקודות זכאות (גראדן) הוענקו ע"י הפקידים לפי המפתח הבא:

  נקודות

 12

אדם מבוגר

נקודות   10 אדם צעיר – גיל 6 עד בר/בת מצווה
  נקודות   8 ילד או תינוק – גיל 0 עד 6
 נקודות  2 (תוספת גיל (למשל מצעיר למבוגר
נקודות    6 תוספת לזוג עם ילדים
נקודות     3 תוספת ליתום או יתומה
 נקודות   4 תוספת לאלמנה
נקודות   12 ניכוי עבור חתונת בן או בת
לפי גיל הנפטר ניכוי עבור פטירה

יומן 50 שנה של משפחת שטרן באגודת "כולל שומרי החומות" 1898 - 1948

מסמך נדיר !! המסמך עצמו מוצג כאן

תעתיק מדויק מתוך פנקס חשבונות של כספי חלוקה, עמודים 184 – 185
גראדן = נקודות זכאות, משמאל תאריך לועזי והערות שלי.

הערת שלי (א.ג)  תאריך לועזי תאריך  נפשות  שמותיהם  גראדן  
מס. נפשות כולל את ר' משה שטרן ואשתו שיינה-בלומה  1870?     2 ר' משה שטערן  24  
12 נקודות לחיים בער בן 16 1880?     1 חיים בער  12  
12 נקודות לאסתר בת 14 1884?     1 אסתר  12  
10 נקודות לאלקע בת 10 ינואר 1888   שבט תרמ"ח  1 עלקא  10  
10 נקודות ללאה בת 8 1890   תר"נ  1 לאה רייזל  10  
8 נקודות לאיטה בת 5 מאי 1893   אייר תרנ"ג  1 ייטל  8  
8 נקודות לחיה פריידא התינוקת  יוני 1897   סיון תרנ"ז  1 חיה פריידא  8  
         8    סה"כ 84   
ניכוי 8 נק' חיה התינוקת נפטרה  אוגוסט 1898   אב תרנ"ח  1 פטירת חיה פריידא  8  
7 נפשות קיבלו דיור בבתי אונגרן בשנת 1899.       7    סה"כ 76   
הוספה. איטה הפכה צעירה           הוספה ליטל  2  
               סה"כ 78   
הוספה. אלקה הפכה בוגרת  ינואר 1900  שבט תר"ס     הוספה לעלקא  2  
   אפריל 1900  ניסן תר"ס        סה"כ 80   
הוספה. שרה נולדה במזל טוב  אפריל 1901  ניסן תרס"א  1 שרה פריידא  8  
   יוני 1901  סיון תרס"א  8    סה"כ 88   
ניכוי. הבן חיים דב בן 21 עזב את הארץ לצמיתות ונעלם.  פברואר 1901  שבט תרס"א  1 ינוכה נסיעת בנו חיים בער לחו"ל  12  
   אוקטובר 1901  תשרי תרס"ב  7    סה"כ 76   
ניכוי. אסתר מתחתנת עם אליהו לייב שלייפר  דצמבר 1901  כסלו תרס"ב  1 חתונת בתו אסתר  12  
         6    סה"כ 64   
תוספת לזוג מבוגר           הוספה בעדו  6  
   דצמבר 1904  כסלו תרס"ד        סה"כ 70   
תוספת ללאה שהפכה בוגרת           הוספה ללאה רייזל  2  
   יולי 1904  אב תרס"ד        סה"כ 72   
תוספת לאיטה הבוגרת 2 נק' ולשרה הצעירה 2 נקודות           הוספה ליטל ולשרה פריידא  4  
  מאי 1906  סיון תרס"ו        סה"כ 76   
ניכוי. אלקה מתחתנת עם ר' אליהו לייב אריה נגלר        1 חתונת בתו עלקא  12  
   אוקטובר 1908  תשרי תרס"ט  5    סה"כ 64   
ניכוי. פטירתו של ר' משה שטרן  אפריל 1911     1 ינוכה פטירתו  11  
         4    סה"כ 53   
תוספת ליתומות לאה איטה ושרה, 2 נקודות לכל אחת מהן           הוספה להיתומים  6  
   פברואר 1913  שבט תרע"ג        סה"כ 59   
האלמנה שיינה בלומה קיבלה תוספת 4 נקודות והפרשים מיום מות בעלה  מאפריל 1911           עד מרץ 1913        הוספה להאלמנה ותשלום מניסן תרע"א עד אדר תרע"ג סך 592 גרוש. קבלה.  4  
   מרץ 1913  אדר תרע"ג        סה"כ 63   
ניכוי. לאה רייזל מתחתנת עם אברהם קירשנבוים        1 ינוכה חתונת בתה לאה  14  
   מרץ 1914  אדר תרע"ד  3    סה"כ 49   
תוספת. שרה הפכה בוגרת           הוספה שרה פריידא  2  
   מאי 1914  אייר תרע"ד        סה"כ 51   
ניכוי. איטה מתחתנת עם משה שטרנברג        1 ינוכה בתו  14  
במשפחה נותרו שיינה בלומה והבת שרה. עברו יחד לגור בשכונת בית-יעקב.  אפריל 1921  ניסן תרפ"א  2 ס"ה  סה"כ 37   
ניכוי. שרה פריידה מתחתנת עם יצחק קווטינסקי  מאי 1928  אייר תרפ"ח  1 ינוכה חתונת בתה  18  
סה"כ שיינה קיבלה 19 נקודות בכל שנה עד ליום פטירתה מאי 1928  אייר תרפ"ח  1 אלמנה  סה"כ 19   
  שיינה שטרן נפטרה

י"א תשרי תש"ח  
24 ספטמבר 1947   

    אלמנה    
 
  להלן כמה ממצאים מעניינים:
הבן הבכור אברהם פייביש אינו מופיע ברשימה היות ועזב את הכולל בהיותו בן 27, התחתן והתפרנס מיגיע כפיו.
הבן השני חיים דב בער עזב את הארץ לצמיתות בשנת 1901 בהיותו בן 21.
התינוקת חיה פריידא נפטרה בגיל שנה. על שמה נתנו לשרה את השם שרה-פריידא.
הסבא רבה שלנו ר' משה שטרן נפטר בשנת 1911
בשנת 1913 קיבלה הסבתא רבה שיינה שטרן 4 נקודות כאלמנה והוענקו לה הפרשים בסכום של 592 גרוש מיום פטירת בעלה. על ערכו של הגרוש בתקופה זו אפשר ללמוד מספרו של אברהם משה לונץ "לוח ארץ ישראל" מספר 15 משנת 1909 (בהוצאת אריאל 1980). להלן כמה דוגמאות למחירים המופיעים בספר:
 
  שכר פועל בינוני ליום   8  גרוש  
  שכר תפירת מעיל עליון מצמר 15 גרוש  
  בקבוק קוניאק מהמושבות 7  גרוש  
  12 (תריסר) תפוחי זהב 1  גרוש  
  1 דולר אמעריקא מנייר 27.3 גרוש  
  1 לירה שטרלינג 136.0 גרוש  
 

         
להמשך תאור מייסדי
המשפחה - לחץ כאן
  לתאור הישיבות
בבתי אונגרן
  בתי הכנסת של
שומרי החומות
         


.
לראש העמוד   שלחו את כתובת האתר

.

אתר תולדות המשפחה. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2006 - 2019
Jerusalem - Family Geneology Site Copyright AGN © 2006 - 2019

תחקיר, כתיבה, עריכה, עיצוב: אריה גילאי
 כתובת אתר המשפחה:  www.jerusalem-family.org     כתובת אתר האספנות המשפחתי:  www.gilai.com