החימשים של שרה קווטינסקי


טבלת קישור לנכדים של בני הדור החמישי לילידי ירושלים.
לחץ על שם הסבתא או הסבא כדי לראות תאור ותמונות.


פרק בהכנה