הנכדים של שיינה-בלומה ור' משה שטרן ילידי ירושלים.

 


 


         
לארכיון תמונות ומסמכים
של כל המשפחה
  לארכיון אירועים
משפחתיים
  לארכיון בני הדור
החמישי